Nesten samtlige Redningskøyter har montert ARBøylen om bord. Hos oss på RS Horn Flyer på Hitra har den har allerede vært brukt i en skarp situasjon der vi plukket opp en person fra sjøen.

AR-bøylen er vi veldig fornøyd med

– RS Horn Flyer Hitra v/ Kenneth Akseth

 

ARBøylen oppleves som et sikkert og trygt redningsverktøy ved en ulykke på havet og det er folk som må berges.

Den kan enkelt benyttes av en person.

– Lindrup Martinsen AS, Tromsø, v/ Per-Idar Følkner-

 

Vi på Sletta verft og våre kunder er meget godt fornøyd med ARBøylen og servicen hos AR Safety AS.

Vi har utrustet alle våre fartøy siden 2019 med ARBøylen, vi på Sletta verft og våre kunder er meget godt fornøyd med ARBøylen og servicen hos AR Safety AS

– Sletta Verft, Mjosundet Aure, ved Atle Aanesbug.

 

Lett og enkel i bruk

– OKEA - Draugen v/ Einar Nesvåg, MOB-båtfører

 

ARBøylen har gitt oss en mye kortere responstid, samt en større sjanse til å redde liv ved en mann over bord ulykke under krevende forhold.

Vi opererer over halve året i Barentshavet og arktiske farvann, derfor er sekunder livsviktige. Dette løser ARBøylen ved å være enkel i bruk, lett å håndtere og raskt i aksjon.

ARBøylen er kommet for å bli, vi ser ikke for oss å forlate havn uten.

– MS O. Husby v/ Ole Anton Husby

 

Benyttes på alle Losfartøy i Norge. 

ARBøylen øves med ukentlig på fartøyene som har høye krav til mann over bord beredskap, som fast MOB redskap siden 2019.