ARBøylen – et brukervennlig og effektivt redningsredskap for MOB, mann over bord-situasjoner. Bøylen har gjennom en utviklingsfase over flere år vært testet på losfartøy samt service- og fiskefartøy under krevende værforhold.

arboylen ill 01

ARBøylen, typegodkjent og CE-merket, leveres i seks versjoner til ulike fartøy og størrelser og er et redningsredskap som gir økt sikkerhet i mann-over-bord-situasjoner.

Bøylen er laget i lette og robuste materialer som karbon, dynema og syrefast. alle deler er korrosjonsfrie. ARBøylen er levert til:  

 • Losfartøy
 • Service fartøy i havbruksnæringen
 • Fiskefartøy
 • Passasjerfartøy
 • Ambulansfartøy
 • Redningsskøyter
 • MOB-fartøy på oljeinstallasjoner
 • Landbaserte anlegg
 • Dykkerfartøy
 • Brønnbåter
 • Offshorefartøy
 • Kai og havneanlegg
ARBøylen 240

Anbefalt fribord: 0,0m til 1,0m

ARBøylen 290

Anbefalt fribord: 0,5m til 1,5m

ARBøylen 360

Anbefalt fribord: 1,5 til 2,5 m

ARBøylen 440

Anbefalt fribord: 2,5m til 3,5m

ARBøylen520

Anbefalt fribord: 3,0m til 4,0m

ARBøylen 600

Anbefalt fribord: 4,0m til 5,0m